Šiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose (toliau taip pat – Principai) pateikiama informacija, kaip UAB „BoniMada“ tvarko asmens duomenis. Šie Principai taikomi „BoniMada“ ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su „BoniMada“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Klientais, atsiradusius iki šių Principų įsigaliojimo.

1. Sąvokos

Klientas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su „BoniMada“ teikiamomis paslaugomis. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu. Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Šiuose Principuose pateikiamos bendros nuostatos, kaip „BoniMada“ tvarko Asmens duomenis.

2.2 „BoniMada“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

3. Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir pagrindas

3.1 Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris bei elektroninio pašto adresas naudojami pristatant įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mums būtų sudėtinga išsiųsti Jums užsakytas prekes nenurodant Jūsų vardo, pavardės ir kontaktinių duomenų.

3.2 Elektroninio pašto adresas naudojamas siunčiant Jums informaciją apie mūsų naujas prekes. Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotumėte visą naujausią informaciją. Šią informaciją siunčiame tik Jums sutikus.

3.3 Elektroninio pašto adresas naudojamas siunčiant informaciją apie vykdomus konkursus bei akcijas.

3.4 Jūsų pirkimo istorija reikalinga tam, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymus, teikiant pagalbą dėl užsakymų, tvarkant pinigų grąžinimo klausimus.

3.5 Kai prisijungiate prie mūsų svetainės mes matome jūsų įrenginio IP adresą, informaciją apie jūsų įrenginio naudojamą naršyklę; turinį ir universaliuosius adresus (URL), prie kurių jungiatės; prisijungimų datą ir laiką.

4. Mokėjimai internetu

4.1 Pasirinkę mokėjimą internetu būsite nukreipti į saugią svetainę, kurioje nurodysite savo mokėjimo kortelės duomenis. Visi mokėjimai tvarkomi patikimo bendrovės partnerio platformoje ir patvirtinami laikantis aukščiausių kortelės duomenų apsaugos ir saugumo standartų. “BoniMada” netvarko ir neišsaugo jokių mokėjimo kortelės duomenų.

5. Rinkodaros pranešimai

Jums leidus, el. paštu Jums siųsime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš bonimada.lt Tai galite padaryti susisiekę el. Paštu info@bonimada.lt arba telefonu 867601760 Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų profilį, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami.

6. Saugojimo laikotarpis

Užregistravus asmeninę paskyrą mūsų interentinėje parduotuvėje, įmonė saugos jūsų asmens duomenis, kol pašalinsite paskyrą arba atsisakysite bendrovės naujienlaiškio. Ši informacija palengvins būsimus užsakymus, kadangi įmonė jau turės išsaugotus jūsų asmens duomenis.

7. Kliento, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;

teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome;

teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis;

teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas.

Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus,

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba iškilus klausimams, rašykite mums adresu info@bonimada.lt

8. Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai

Mes periodiškai galime keisti šį pranešimą, kad jis atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

Prekė įsiminta

Šis tinklapis naudoja slapukus, jog suteiktų jums geriausią naršymo patirtį. Tęsdami naudojimąsi mūsų tinklapiu sutinkate su mūsų Privatumo politika.